حضرت علی (ع): رستگار شد آنکه کار امروزش را سامان داد و کوتاهی دیروزش را جبران کرد
حدیث
خانه اعلم السلطنه

 خانه اعلم السلطنه

 

خانه اعلم السلطنه در خیابان حافظ، بن بست ایرانیان و در ضلع شمال غربی ساختمان بورس اوراق بهادار قرار دارد. ساخت بنا به دوره مظفرالدین شاه قاجار می رسد

که حدود صد سال قبل اعلم السلطنه مالک آن شده است.  نمای ساختمان نشان می دهد که سبک بنا آمیزه ای از سبک معماری ایرانی و غربی است. عمده تزئینات

بنا، تزئینات آجری بوده که بیشتر در نماسازی دیده می شود.  این بنا در حال حاضر مرکز آموزش جهاد سازندگی است و چندین بار مورد مرمت قرار گرفته است.

. . . . . . . . . . . . . . . .