حضرت علی (ع): رستگار شد آنکه کار امروزش را سامان داد و کوتاهی دیروزش را جبران کرد
حدیث
خانه انیس الدوله

 خانه انیس الدوله همسر ناصرالدین شاه :

 

فاطمه ملقب به انیس الوله، همسر سوم ناصرالدین شاه ، از متشخص ترین زنان او بود. روزگاری حدود 130سال پیش در خانه ای سکونت داشت گمان نکنید این

خانه تاریخی از بین رفته است یا مثل خانه های تاریخی کاشان ، اصفهان و شیراز به موزه تبدیل شده است. این خانه در حوالی کاخ سعادت آباد و کاخ گلستان هم

نیست. بلکه در همسایگی ما جایی بالاتر از چهارراه مولوی ، روبروی مهدیه تهران قرار دارد. نمای ایوان این خانه یادآور عمارت مسعودیه است و ستون های این ایوان

با سرستون های بزرگ برگرفته از معماری فرنگی است که ناصرالدین شاه پس از سفر به خارجه دستور داد در ساخت خانه ها لحاظ شود. ستون های طبقه همکف

حجاری (سنگ تراشی) شده است. سقف اتاق های طبقه همکف و اول ساختمان گچبری  های بسیار زیبایی دارد و حوضی گرد با گلدانی سنگی از تزئینات حیاط

این بنای تاریخی است. زیبایی های تاریخی و معماری این بنا همچنان پابرجاست، اما این میراث تاریخی با کاربری اداری در تملک اتحادیه دارندگان گوشت گوسفندی

است، بنایی با بیش از 130 سال قدمت که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . .