حضرت علی (ع): رستگار شد آنکه کار امروزش را سامان داد و کوتاهی دیروزش را جبران کرد
حدیث
چهار سوق چوبی

چهار سوق  چوبی  

چهار سوق چوبی مربوط به دوره قاجار است و در تهران، میدان وحدت اسلامی، خیابان فروزش واقع شده  و این اثر در تاریخ ۲۴ اسفند ۱۳۸۳ با شمارهثبت ۱۱۴۶۵ به‌

عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

. . . . . . . . . . . . . . . .