حضرت علی (ع): رستگار شد آنکه کار امروزش را سامان داد و کوتاهی دیروزش را جبران کرد
حدیث
کاخ گلستانه

خانه گلستانه 

 

بنایی به جا مانده از دوره پهلوی اول :

نقشه خانه " سید حسن گلستان " در سال 1311 کشیده شده. " حیدرسیاه افغانی" معماری آن را بر عهده گرفت. ظاهرا فردی بلشویک، گچبری خانه را انجام داد.

خاک نگار مقدم، هم گل های رنگین را بر کاشی های لاجوردی نمای خانه جان داد. سال هاست که قاب پنجره ها و گچبری زیبای آن و ایوان رو به خیابان با سقف

گچبری و شیشه های رنگین پنجره، نمونه ای از معماری دوره اول پهلوی را در خانه گلستان به رهگذران یادآوری می کند. پس از فوت سید حسن گلستانه، خانه او به

دو  سه دانگ تفکیک شد.  قسمتی به سیده " ملیحه بیگم" دخترشَ، رسید. قسمت دیگر، سهم پسرش شد. ملیحه سال 1368 سهم خود را به "ماستری فراهانی"

فروخت . وی هم در سال 81 آن را به شهرداری منطقه 11 واگذار کرد. وقتی از طبقه دوم ساختمان به دو بخش این خانه که پسر مرحوم گلستانه در قسمتی از آن

زندگی می کند، به حیاط خانه نگاه کنید ، قسمتی را پر از چنارهای سربه فلک کشیده می بینید با حوضی چند، پر آب و آب انباری در انتهای حیاط. بخشی دیگر هم

ویرانه ای پر از آجرهای فروافتاده است که آن را به ویرانه شبیه تر می کند تا بخشی از یک خانه اعیانی، با تلاش های"همشهری محله" و سازمان میراث فرهنگی،

منزل گلستانه در تاریخ 25/8/84 به شماره 13738 در فهرست آثار ملی ثبت شد، اما همچنان خطر تخریب در کمین خانه پلاک 178 و 170 است.

. . . . . . . . . . . . . . . .