حضرت علی (ع): رستگار شد آنکه کار امروزش را سامان داد و کوتاهی دیروزش را جبران کرد
حدیث
نقشه منطقه 11

نقشه منطقه 11 :

 


. . . . . . . . . . . . . . . .