حضرت علی (ع): رستگار شد آنکه کار امروزش را سامان داد و کوتاهی دیروزش را جبران کرد
حدیث
اخبار مراکز فرهنگی هنری منطقه

. . . . . . . . . . . . . . . .