حضرت علی (ع): رستگار شد آنکه کار امروزش را سامان داد و کوتاهی دیروزش را جبران کرد
حدیث
موسسه اعتباری
نام   آدرس تلفن
انصار - شعبه کلهر - کد ۱۸۳۸  کارگر جنوبی - خ. کمالی - خ. کاشان - جنب درمانگاه ولی عصر 66860414
انصار - شعبه شهیدمعیری - کد ۱۸۶۳  چهارراه لشگر - خ. معیری - جنب بانک مسکن 66970390
انصار - شعبه شهیدمطهری - کد ۱۸۱۷  کارگر جنوبی - م. پاستور - خ. دانشگاه جنگ 66482755
 

 

. . . . . . . . . . . . . . . .