حضرت علی (ع): رستگار شد آنکه کار امروزش را سامان داد و کوتاهی دیروزش را جبران کرد
حدیث
آگاهی
نام 

آدرس

تلفن
پلیس آگاهی تهران بزرگ - پایگاه هشتم 

انقلاب - خ. ۱۲ فروردین - نرسیده به خیابان امام خمینی

۶۶۴۶۴۴۴۰, ۶۶۴۶۹۸۵۱ 
دایره ۱ - مبازره با سرقت مسلحانه 

وحدت اسلامی - پایین تر از چهارراه مولوی - جنب پمپ بنزین - معاونت آگاهی تهران بزرگ

۵۵۳۷۲۷۷۰ الی ۴, ۵۵۳۸۱۰۳۶ 
  دایره ۲ - مبارزه با سرقت اتومبیل 

وحدت اسلامی - پایین تر از چهارراه مولوی - جنب پمپ بنزین - معاونت آگاهی تهران بزرگ

۵۵۳۷۲۷۷۰ الی ۴, ۵۵۳۷۲۷۶۷ 
  دایره ۲۰ - مبارزه با سرقت از داخل خودرو

وحدت اسلامی - پایین تر از چهارراه مولوی - جنب پمپ بنزین - معاونت آگاهی تهران بزرگ

۵۵۳۷۲۷۷۰ الی ۴ 
  دایره ۳ - مبارزه با قاچاق کالا و ارز
 

وحدت اسلامی - پایین تر از چهارراه مولوی - جنب پمپ بنزین - معاونت آگاهی تهران بزرگ

۵۵۳۷۲۷۷۰ الی ۴ 

 

. . . . . . . . . . . . . . . .