حضرت علی (ع): رستگار شد آنکه کار امروزش را سامان داد و کوتاهی دیروزش را جبران کرد
حدیث
راهنمایی و رانندگی

راهنمایی و رانندگی

 
 

نام

آدرس تلفن

  ستاد ترخیص منطقه ۱۱

 قزوین - جنب شهرداری

55419778

  منطقه ۱۱

 قزوین - جنب شهرداری منطقه ۱۱

55417670 _ 55418181
 منطقه ۱۲

امام خمینی - نرسیده به میدان حر

66496070 _ 66467089

 

. . . . . . . . . . . . . . . .