حضرت علی (ع): رستگار شد آنکه کار امروزش را سامان داد و کوتاهی دیروزش را جبران کرد
حدیث
آزمایشگاه ها
نام 

آدرس

تلفن
دکتر اکبری، مرجان

تهران - منطقه ۱۱ - حافظ - خ. نوفل لوشاتو - پ. ۵۱ - درمانگاه شهیدحیدری

 ۶۶۴۰۰۹۴۰, ۶۶۴۰۸۹۴۰, ۶۶۴۰۲۷۰۰, ۶۶۴۰۱۳۰۶

دکتر بیداری، فرحناز

تهران - منطقه ۱۱ - کارگر جنوبی - خ. کمالی - مرکز پزشکی لقمان حکیم
 

۵۵۴۱۹۰۰۵الی ۱۱

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . .