حضرت علی (ع): رستگار شد آنکه کار امروزش را سامان داد و کوتاهی دیروزش را جبران کرد
حدیث
مرکز انتقال خون
نام  آدرس تلفن

آزادی

آزادی  ۶۶۰۵۵۰۰۹
 

. . . . . . . . . . . . . . . .