حضرت علی (ع): رستگار شد آنکه کار امروزش را سامان داد و کوتاهی دیروزش را جبران کرد
حدیث
مرکز اورژانس و فوریت های پزشکی
نام  آدرس تلفن
  اورژانس تهران جمهوری - بین خیابان ابوریحان و فلسطین - پ. ۱۴۲ ۱۱۵ 
تهران نجات  آزادی - خ. اوستا - نبش خیابان ارومیه شرقی - پ. ۲۱ - ط. دوم ۶۶۹۰۲۷۶۹ الی ۷۰ 
سجاد  انقلاب - خ. فلسطین جنوبی - ک. فشن - پ. ۲۹ - طبقه همکف ۸۸۳۲۴۹۶۰ الی ۲, ۸۸۹۶۶۲۶۳ 
سرپرستی اورژانس تهران جمهوری - تقاطع خیابان فلسطین و ابوریحان ۶۶۴۶۸۶۱۰, ۶۶۴۶۸۶۱۳ 

 

. . . . . . . . . . . . . . . .