حضرت علی (ع): رستگار شد آنکه کار امروزش را سامان داد و کوتاهی دیروزش را جبران کرد
حدیث
مرکز تصویر برداری پزشکی و سونوگرافی
نام 

آدرس

تلفن

دکتر اشرف احمدیان 

کارگر جنوبی - خ. بهداری - نبش خیابان انبار نفت - بیمارستان بهارلو ۵۵۶۵۸۵۰۰ - ۱۱

دکتر نسرین احمدی نژاد 

م. قزوین - بیمارستان فارابی ۵۵۴۰۰۰۱۰ - ۴, ۵۵۴۱۰۰۰۵ - ۹ 
دکتر محسن برزگر مروستی 

ولی عصر - بین خیابان مختاری و مولوی - ایستگاه دلبخواه - پ. ۲۷۸ - بیمارستان پارسا

۵۵۳۸۴۹۲۴ الی ۵ 

دکتر ثریا ترنجی
 

جامی - خ. شیخ هادی - بیمارستان باهر ۶۶۴۶۲۳۶۳ - ۶ 

  دکتر شاهرخ جاویدی
 

جمهوری - خ. رازی شمالی - خ. شیخ هادی - ش. ۱۲۶ - طبقه همکف ۶۶۷۰۲۲۹۹ 

 

. . . . . . . . . . . . . . . .