حضرت علی (ع): رستگار شد آنکه کار امروزش را سامان داد و کوتاهی دیروزش را جبران کرد
حدیث
ایستگاه های مترو

نام 

آدرس تلفن
ایستگاه پارک دانشجو 

 

 
ایستگاه مترو

مترو خط 3و 4 خیابان امام خمینی

 
ایستگاه مترو

میدان منیریه ( ایستگاه در حال احداث)

 
ایستگاه مترو

 خ آذربایجان تقاطع نواب

 
ایستگاه مترو

خ دانشگاه جنگ

 
ایستگاه مترو

میدان انقلاب

 
 

. . . . . . . . . . . . . . . .