حضرت علی (ع): رستگار شد آنکه کار امروزش را سامان داد و کوتاهی دیروزش را جبران کرد
حدیث
بانک اطلاعات جامع منطقه 11 در یک نگاه


. . . . . . . . . . . . . . . .