حضرت علی (ع): رستگار شد آنکه کار امروزش را سامان داد و کوتاهی دیروزش را جبران کرد
حدیث
سفارتخانه ها
نام  آدرس تلفن
فرانسه تهران - منطقه ۱۱ - نوفل لوشاتو - پ. ۸۵ ۶۶۷۲۱۸۱۸
ایتالیا تهران - منطقه ۱۱ - نوفل لوشاتو - پ. ۷۹ ۶۶۷۲۶۹۵۵ الی ۷
 ارمنستان تهران - منطقه ۱۱ - انقلاب - خ. رازی - خ. استادشهریار - پ. ۳۲
 
۶۶۷۰۴۸۳۳, ۶۶۷۰۴۸۳۸
واتیکان تهران - منطقه ۱۱ - نوفل لوشاتو - خ. رازی - پ. ۹۷ ۶۶۴۰۳۵۷۴
 

. . . . . . . . . . . . . . . .