حضرت علی (ع): رستگار شد آنکه کار امروزش را سامان داد و کوتاهی دیروزش را جبران کرد
حدیث
امامزاده ها
نام  آدرس تلفن
  مقبره شیخ هادی
 
امام خمینی - خ. شیخ هادی  

 

. . . . . . . . . . . . . . . .