حضرت علی (ع): رستگار شد آنکه کار امروزش را سامان داد و کوتاهی دیروزش را جبران کرد
حدیث
کلیسا ها ، کنیسه ها
نام  آدرس تلفن
حضرت مریم کاتولیک  نوفل لوشاتو - نبش سازمان اوقاف و امور خیریه - پ. ۷۳  

 

. . . . . . . . . . . . . . . .