حضرت علی (ع): رستگار شد آنکه کار امروزش را سامان داد و کوتاهی دیروزش را جبران کرد
حدیث
سینما ها
نام  آدرس تلفن
آسیا  جمهوری - تقاطع ولی عصر ۶۶۴۰۰۱۵۲, ۶۶۴۰۲۹۰۹ 
پارس (۱ و ۲)  م. انقلاب ۶۶۹۲۶۹۵۳, ۶۶۹۰۸۲۷۴ 
سعدی  جمهوری - بین خیابان ۱۲ فروردین و منیری جاوید (اردیبهشت) - پ. ۴۰۸ ۶۶۴۶۸۴۶۱
شهر تماشا (۱ و ۲)  م. انقلاب - ضلع جنوب غربی - پ. ۱۵۸۶ ۶۶۴۲۷۱۵۹, ۶۶۹۴۸۷۳۰ 
شهر قشنگ  ولی عصر - پایین تر از خیابان جمهوری - بین خیابان وزیری و رجب بیگی - پ. ۹۳ و ۹۱ ۶۶۴۰۷۷۷۷

 

. . . . . . . . . . . . . . . .