حضرت علی (ع): رستگار شد آنکه کار امروزش را سامان داد و کوتاهی دیروزش را جبران کرد
حدیث
دفاتر ازدواج و طلاق
عنوان

آدرس

تلفن

ش. ۱۵۳ ازدواج - فاضلی، حسین

آذربایجان - بین خیابان گلشن و باستان - پ. ۲۳۳ ۶۶۹۲۴۰۰۹

ش. ۲۰۴ ازدواج و ش. ۱۶ طلاق - مصطفوی، سیدابوالقاسم

هلال احمر - جنب بیمارستان کودکان فهمیده - پ. ۵۷۳ - ط. اول ۵۵۴۱۵۹۸۴, ۵۵۴۰۵۵۰۸

ش. ۲۰۷ ازدواج - طباطبایی، سیدمحمد

هلال احمر - خ. ابراهیمی (عباسی) - چهارراه جوادی - پ. ۲۸۳ ۵۵۶۴۴۹۷۹
 
 

 

. . . . . . . . . . . . . . . .