حضرت علی (ع): رستگار شد آنکه کار امروزش را سامان داد و کوتاهی دیروزش را جبران کرد
حدیث
دفاتر وکالت
نام   آدرس تلفن
اکبری، محمدجعفر  جمهوری - روبروی خیابان فخررزای - جنب بانک صادرات - پ. ۳۴۲ - ط. چهارم ۶۶۴۰۳۷۷۷
محمداسحاق اکبری  حافظ - خ. جامی - پ. ۹۰ - ط. اول ۶۶۷۰۳۲۵۶
محمدعلی احمدی زنوزی  جمهوری - تقاطع خیابان ولی عصر - ساختمان فراهانی - ط. سوم - پ. ۷۳۸ - واحد ۱۲ ۶۶۴۶۹۰۱۳
 بهمنش، علی    آزادی - خ. نوفلاح - پ. ۵۷ - واحد ۴ ۶۶۴۳۸۷۴۴
 

. . . . . . . . . . . . . . . .