حضرت علی (ع): رستگار شد آنکه کار امروزش را سامان داد و کوتاهی دیروزش را جبران کرد
حدیث
مراکز ثبت احوال
نام   آدرس تلفن
سازمان ثبت احوال کل کشور  امام خمینی - م. حسن آباد - روبروی فروشگاه اتکا ۶۶۷۰۷۱۳۱ الی ۹
منطقه مرکزی وحدت اسلامی - بعد از میدان حسن آباد - تقاطع خیابان ابوسعید ۶۶۴۰۱۱۱۳
 

. . . . . . . . . . . . . . . .