حضرت علی (ع): رستگار شد آنکه کار امروزش را سامان داد و کوتاهی دیروزش را جبران کرد
حدیث
دفاتر مخابراتی
نام   آدرس تلفن
منطقه ۵ مخابراتی - شهیدرمضانی  م. رازی (گمرک) - خ. رباط کریم اصلی - بعد از چهارراه انبار نفت ۵۵۶۴۵۵۵۵, ۵۵۶۵۱۱۱۱, ۵۵۶۶۷۷۷۷
منطقه ۵ مخابراتی - شهیدنواب صفوی  قزوین - روبروی شرکت دخانیات ۵۵۴۱۱۱۱۰, ۵۵۴۱۱۵۱۵, ۵۵۴۱۲۲۲۳ الی ۴ 
منطقه ۵ مخابراتی - مهدیه  ولی عصر - بالاتر از مهدیه تهران - نرسیده به چهارراه فروزش ۵۵۳۷۱۱۱۱, ۵۵۳۸۱۱۱۱, ۵۵۳۷۵۵۴۴ 

 

. . . . . . . . . . . . . . . .