حضرت علی (ع): رستگار شد آنکه کار امروزش را سامان داد و کوتاهی دیروزش را جبران کرد
حدیث
مدارس غیر دولتی دخترانه دوره ابتدایی

مدارس غیر دولتی دخترانه دوره ابتدایی

ردیف

محله

نام مكان

ظرفيت

آدرس

تلفن

1

اميريه

نرگس

382

خ ولیعصر، خ فرهنگ، کوچه هجدم

55385738

2

منيريه

برگزیدگان

100

خ ولیعصر، بالاتر از م منیریه، خ اسدی منش، نبش ک جهانبانی

66406432

3

خرم شهر

مافی

 

نواب خیابان جوانمرد

55408914

 

. . . . . . . . . . . . . . . .