حضرت علی (ع): رستگار شد آنکه کار امروزش را سامان داد و کوتاهی دیروزش را جبران کرد
حدیث
مهد کودک
نام  آدرس تلفن
  آرمان اسلامی - بهزیستی مولوی - خ. محلوجی قمی - خ. سلمان خانی شمالی - پ. ۲۵ ۵۵۳۸۱۰۷۰ 
آهنگ - بهزیستی کارگر جنوبی - م. پاستور - جنب پمپ بنزین - ک. قدیریان - پ. ۶ ۶۶۴۰۸۹۹۸ 
باغ گل - بهزیستی  جمهوری - ک. شهیدیاسری شمالی - پ.  ۶۶۹۳۳۶۷۹ 
پیام شکوفه های انقلاب  جمهوری - بین خیابان گلشن و خیابان باستان - ک. نوری - پ. ۱۸ ۶۶۹۲۸۱۴۱ 
طلایه - بهزیستی جمهوری - خ. رازی - پ. ۹۳ ۶۶۴۰۶۱۵۴ 
فاطیما - بهزیستی امام خمینی - خ. شیخ هادی - ک. زمانپور - پ. ۳۶ ۶۶۷۰۶۸۶۳ 
 

. . . . . . . . . . . . . . . .