حضرت علی (ع): رستگار شد آنکه کار امروزش را سامان داد و کوتاهی دیروزش را جبران کرد
حدیث
مجتمع های تجاری
نام   آدرس تلفن
   آراه 
 
انقلاب - خ. برادران مظفر (صبای جنوبی)  
 آفتاب   انقلاب - خ. برادران مظفر (صبای جنوبی)  
مید  م. قزوین - پاساژ امید - پ. ۳۸۵ 55403476
بازار بزرگ انقلاب  م. انقلاب  
 

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . .