حضرت علی (ع): رستگار شد آنکه کار امروزش را سامان داد و کوتاهی دیروزش را جبران کرد
حدیث
مشاورین مسکن
نام   آدرس تلفن
آپادانا  ولی عصر - بین خیابان مولوی و مختاری - پ. ۲۲۴ ۵۵۳۸۲۰۰۲
آریا  وحدت اسلامی - خ. شیخ بهایی - پ. ۵۵ ۵۵۳۸۰۷۱۵
آزادی  ولی عصر - پایین تر از خیابان قزوین - پ. ۴۸۸ ۵۵۳۸۵۹۴۶
آسایش  مولوی - خ. مختاری - پاساژ فراهانی - ط. اول ۵۵۳۶۹۲۲۵
 

. . . . . . . . . . . . . . . .